Step

Bezpečnost. Design. Důvěra. V kolekci Step společnost Forbo představila nové, unikátní a inovativní protikluzné částice, které kombinují vynikající protikluzné vlastnosti s jasným a zářivým vzhledem. Částicemi vylepšená podlaha zajišťuje dlouhotrvající protikluzné vlastnosti a přispívá k čistému a svěžímu vzhledu dekoru a pečuje o životní prostředí.

Zde najdete všechny aktuální vzorky